גישור לגירושין – בגיל מבוגר

גישור לגירושין – בגיל מבוגר ממקרים רבים שהגיעו לפתחי להליכי גישור לגירושין, מסתבר כי גם עשורים של חיים משותפים, אינם ערובה להכרות עם דפוסי הפרידה והצעדים בהם ינקוט בן הזוג, במקרה של גירושין. נטייתנו הטבעית, הינה לסבור כי שנים רבות במחיצתו של אדם, הינן ערובה להכרות מוחלטת עם שלל מגרעותיו  וחסרונותיו וכי אם נעמוד במצב…

צוואות

סוגי צוואות עו"ד יוסף אורון   חוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע בין היתר מי הם יורשיו של אדם במותו ומה סדר הירושה. חוק הירושה הוא דוגמא לחוק שניתן להתנות עליו. היינו, זכותו של אדם לקבוע את הזכאים לעזבנו לאחר מותו חרף הוראות החוק ואם עשה אדם צוואה כשירה עפ"י החוק היא תגבר על הוראות…