גישור לגירושין – בגיל מבוגר

גישור לגירושין – בגיל מבוגר ממקרים רבים שהגיעו לפתחי להליכי גישור לגירושין, מסתבר כי גם עשורים של חיים משותפים, אינם ערובה להכרות עם דפוסי הפרידה והצעדים בהם ינקוט בן הזוג, במקרה של גירושין. נטייתנו הטבעית, הינה לסבור כי שנים רבות במחיצתו של אדם, הינן ערובה להכרות מוחלטת עם שלל מגרעותיו  וחסרונותיו וכי אם נעמוד במצב…

צוואות

סוגי צוואות עו"ד יוסף אורון   חוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע בין היתר מי הם יורשיו של אדם במותו ומה סדר הירושה. חוק הירושה הוא דוגמא לחוק שניתן להתנות עליו. היינו, זכותו של אדם לקבוע את הזכאים לעזבנו לאחר מותו חרף הוראות החוק ואם עשה אדם צוואה כשירה עפ"י החוק היא תגבר על הוראות…

הגנת הדייר והחוק היבש

הגנת הדייר והחוק היבש כשהחוק והצדק אינם נפגשים עו"ד יוסף אורון   כפרקליט צעיר עברתי רבות במנהרותיו ומחילותיו של חוק הגנת הדייר חוק הגנת הדייר{נוסח משולב}, תשל"ב-1972. הקרוי בפי העם גם "חוק דמי מפתח". החוק, מגדיר את אופן התנהלות בעל בית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו. החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או…

מזונות ילדים – המצב המשפטי בישראל – יתרון הליך הגישור

  מזונות ילדים המצב המשפטי בישראל – יתרון הליך הגישור   כאשר זוג מחליט להתגרש וישנם ילדים משותפים, מזונות ילדים מהווים חלק אינטגרלי מהנושאים לדיון בעת הליכי הגירושין. הסכם גישור טוב יאפשר לכם להתאים את ההסכמות באופן האופטימלי תוך לקיחת מכלול המצבים האפשריים בחשבון, בגמישות מחשבתית ויצירתית רבה יותר, ללא עגמת הנפש והעלויות הכרוכות בניהול…