הגנת הדייר והחוק היבש

הגנת הדייר והחוק היבש כשהחוק והצדק אינם נפגשים עו"ד יוסף אורון   כפרקליט צעיר עברתי רבות במנהרותיו ומחילותיו של חוק הגנת הדייר חוק הגנת הדייר{נוסח משולב}, תשל"ב-1972. הקרוי בפי העם גם "חוק דמי מפתח". החוק, מגדיר את אופן התנהלות בעל בית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו. החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או…