סוגי צוואות

חוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע בין היתר מי הם יורשיו של אדם במותו ומה סדר הירושה. חוק הירושה הוא דוגמא לחוק שניתן להתנות עליו. היינו, זכותו של אדם לקבוע את הזכאים לעזבנו לאחר מותו חרף הוראות החוק ואם עשה אדם צוואה כשירה עפ"י החוק היא תגבר על הוראות החוק וביום פקודה תמומש כלשונה, כפוף כמובן לכל התנגדות אם תהיה כזאת שתוכרע בבית המשפט. כלל גדול הוא שבתי המשפט נוטים לאשר צוואות עפ"י האמור "חובה לקיים רצון המת".

ארבעה סוגי צוואות הם:

צוואה בכתב יד: (ס' 19 לחוק הירושה)

צוואה כזאת צריך שתיכתב כולה בידי המצווה תשא תאריך שאף הוא בכתב ידו של המצווה ותחתם בחתימת ידו. ראוי שתשא כותרת "צוואה". שתכלול בראשה את שם המצווה ופרטי זהותו, וכמובן פרטי היורשים בפירוט במידת האפשר וכן חלוקת הרכוש במלואו בין היורשים.

צוואה בעדים: (ס' 20 לחוק הירושה)

צוואה כתובה או מודפסת תוכתב בתאריך ותיחתם ע"י המצווה בנוכחות שני עדים שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו והעדים יאשרו בחתימתם כי חתמו באותו מעמד על המסמך.

צוואה בעל פה: (שכיב מרע) ס' 23 לחוק הירושה

זו אפשרות קיימת כאשר אדם רואה עצמו מול פני המוות והוא אמר דבריו בפני שני עדים שרושמים את דבריו, את התאריך והנסיבות שבה נכתבה. צוואה זו יש להקפיד אצל הרשם לענייני ירושה מיד כשיתאפשר לכך והיא בטלה אם תוך 30 ימים המצווה עודו בחיים וחלפו הנסיבות שהצדיקו עריכתה בצורה זו.

צוואה בפני רשות: (ס' 22 לחוק הירושה)

הכוונה שהמצווה מתייצב בפני שופט, רשם חבר בי"ד דתי או נוטריון. הצוואה נאמרת בע"פ או מוגשת בכתב, ובסופה יבואו הצהרה, חתימה ואישור הרשות על מועד העריכה ועל חתימתה ו/או עריכתה ע"י המצווה. חוק הירושה מפרט עוד דברי תוקף לצוואה והוראותיה, מה הפרוצדורה להתנגדותו לצוואה ועוד.

טיפים וכללים חשובים לעניין צוואות

  1. הנהנה עפ"י צוואה איננו רשאי להיות נוכח בעריכתה או בחתימתה.
  2. צוואה ניתנת לשינוי בכל עת ואין להתנות על כך, ואף המוריש אינו יכול להתחייב שלא לשנותה.
  3. אם המצווה מבוגר או חולה, יש ראוי לצרף חו"ד רפואיות על כשרותו, וזאת ע"מ למנוע טענות שענינן כשרות משפטית השפעה לא הוגנת ועוד, אשר עלולות להביא לפסילת צוואה.
  4. קטינים אינם יכולים לערוך צוואה וקטין שהוא נהנה בצוואה ראוי שימונה לו אחראי לעזבון (מנהל עזבון).
  5. צוואה שהוראותיה בלתי סבירות או לא ניתנות לביצוע סעיפים אלה בה ייפסלו.

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום הירושות והצוואות, עריכת צוואות מורכבות, ייעוץ וייצוג בהליכי התנגדות לצוואה בכל ערכאת המשפטית. מוזמנים לפנות בכל עת לקבלת שירות מקצועי מהימן מהטובים ביותר