גישור לגירושין – בגיל מבוגר

גישור לגירושין – בגיל מבוגר ממקרים רבים שהגיעו לפתחי להליכי גישור לגירושין, מסתבר כי גם עשורים של חיים משותפים, אינם ערובה להכרות עם דפוסי הפרידה והצעדים בהם ינקוט בן הזוג, במקרה של גירושין. נטייתנו הטבעית, הינה לסבור כי שנים רבות במחיצתו של אדם, הינן ערובה להכרות מוחלטת עם שלל מגרעותיו  וחסרונותיו וכי אם נעמוד במצב…