מהותו ותפקידו של הנוטריון

חוק הנוטריונים תשל"ו – 1976

נוטריון הוא עורך דין בעל ותק של 10 שנים לפחות ונתקיימו בו תנאי הכשירות המנויים בחוק, ואשר קיבל רישיון לעסוק בפעולות המיוחדות לנוטריון. סמכויותיו של נוטריון מנויות בס' 7 לחוק הנוטריונים וככל שזה נוגע לציבור הרחב מדובר במסמכים שונים הנדרשים לאישור נוטריוני, ביניהם:

  1. ייפוי כח בלתי חוזר לצורך רכישות מקרקעין או פעולות משכנתא הנוגעות למקרקעין.
  2. אישור שפלוני רשאי לחתום בשמו של אחר.
  3. אישור נכונות תרגום של מסמך, כאשר על הנוטריון לאשר כי הוא עצמו מכיר היטב את שפת התרגום.
  4. אישור תצהירים שונים.
  5. אימות חתימה.

כיום, בהעדר המשרה של נוטריון ציבורי רשאי הנוטריון להשתמש בסמכותו של נוטריון ציבורי על פי דין, וכן רשאי הוא לאשר הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג (תשל"ג 1973), וכן לאשר ולערוך צוואות.

יש לציין, כי:

הנוטריון כפוף לשיפוט משמעתי של ביה"ד של לשכת עוה"ד אם חרג מתפקידו ועבר על כללי האתיקה המנויים בחוק (הרכב ביה"ד יכלול שני נוטריונים לפחות). אישור של נוטריון מוסמך ניתן לזיהוי באמצעות החותמת האדומה ובה פרטי הנוטריון המעוטרת בסרטים אדומים.

עו"ד יוסף אורון, בעל ותק של 46 שנים ונוטריון מאז שנת 1987, אמון על כל סוגי האישורים הנוטריונים.