חשיבות הליך הגישור בענייני משפחה

 • פעמים רבות, בין אם צדדים לסכסוך רוצים בכך או בין אם המציאות הכתיבה זאת, נקלעים למצב של קונפליקט, מצב משברי המחייב התערבות חיצונית לצורך פתרון.
 • אדם השרוי בהליכי גירושין ובמצב משברי, מתמודד עם לחצים, חששות, שינויים מרחיקי לכת ושלל התמודדויות בתחום הכספי, משפטי, רגשי, אינטימי אחריות כלפי צד ג'-ילדים, ועוד ועוד.
 • בניגוד להליך משפטי סטנדרטי, בו הצדדים באופן טבעי מתבצרים יותר ויותר בעמדתם והפער ביניהם גדל ככל שההליכים מתקדמים, בהליך גישור ישנה אפשרות להרחבת הפרספקטיבה האישית, להגברת האמפטיה כלפי הצד השני וליצירת מערכת יחסים חדשה אשר תאפשר גם בעתיד, צמצום מחלוקות בין הצדדים ואף תמנע ותמזער את האפשרות לתביעות הדדיות.

ייחודיות ורגישות התכנים המאפיינים את המגיעים לפתחו של ביהמ"ש למשפחה כהגדרתם בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, סעיף 2:

 • "תובענה אזרחית שהגיש אדם נגד בן משפחתו או נגד עזבונו של בן משפחתו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה…"
 • לאור זאת, על המגשר בתיקי משפחה להיות אמפטי ומכיל, ניטרלי ככל הניתן ע"מ להשיג עבור הצדדים הליך ראוי אשר ייתן מענה נכון וצופה פני עתיד עבורם, במיוחד לאור הטעם כי היחסים בין הצדדים פעמים רבות אינם מסתיימים, אלא מתמשכים ורק משנים את טיבם.
 • אין ספק כי כאשר מעורבים ילדים בסכסוך, כמו שקורה רבות בתיקי משפחה, כל היתרונות של הליך הגישור על פני הליך אחר, מוכפלים ומועצמים.
  המצב המשפטי כיום, חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014, והתקנות הצמודות לו, עיגנו את הליך הגישור במשפחה לפי מודל מהו"ת (מידע, הכרות ותאום) כהליך חובה טרם פתיחת כל הליך משפטי אחר.

(על הרחבה בעניין החוק החדש ראה המאמר בעניין).

יתרונות הגישור:

 • הליך הגישור הינו במהותו הליך וולונטרי, המותיר תחושת כוח ושליטה בידי הצדדים.
 • הליך גישור הינו הליך שבכוחו לייצר דיאלוג והבנה, תוך הפחתת הקונפליקט, באופן המייצר הידברות אמתית.
 • הליך הגישור יכול להוביל ליצירת הסכם משפטי מחייב וכולל, המסדיר את היחסים באופן המוצלח ביותר עבור שני הצדדים, המקנה הגנה מקסימלית על האינטרסים של כל צד ושל הילדים המשותפים, תוך מינימום נזק רגשי וכלכלי למעורבים ולסביבה.

במקרים רבים ומצערים, מעורבים ברקע המשבר פגיעות מיניות ומצבי אלימות שונים.

ייחוד משרדנו לתת מענה גם למקרים מורכבים אלו, תוך רגישות ומקצועיות והכרה עם התחום והשלכותיו הרגשיות והמשפטיות על בוריו.

משרדינו מספק שירותי גישור וייעוץ עליון על הליכי גישור במשפחה הכוללים מצבי אלימות לסוגיה ופגיעות מיניות, הן לאנשי מקצוע והן לצדדים המצויים בהליכים משפטיים בהליכי גישור.