יצירותיה של עו"ד ומגשרת שירי אורון, אמנית פעילה ומציירת במכון אבני, הינן פרי עשייה מקצועית מרובת שנים ומפגשים עם חוויות אנושיות מורכבות. היצירות מתבוננות בפגיעות האנושית. היצירות מזמינות אפשרות להישיר מבט לאותנטיות הנשקפת מהן, כרפלקציה לרגשות החבויים במתבונן. תהליך היצירה והצפייה, מזמן העמקה וטרנספורמציה רגשית, בחוויית הפגיעות ומשמעותה ככוח מייצר ומצמיח.