חשיבות הליך הגישור בענייני משפחה

 

פעמים רבות, בין אם צדדים לסכסוך רוצים בכך או בין אם המציאות הכתיבה זאת, נקלעים למצב של קונפליקט, מצב משברי המחייב התערבות חיצונית לצורך פתרון.

אדם השרוי בהליכי גירושין ובמצב משברי, מתמודד עם לחצים, חששות, שינויים מרחיקי לכת ושלל התמודדויות בתחום הכספי, משפטי, רגשי, אינטימי אחריות כלפי צד ג'-ילדים, ועוד ועוד.

בניגוד להליך משפטי סטנדרטי, בו הצדדים באופן טבעי מתבצרים יותר ויותר בעמדתם והפער ביניהם גדל ככל שההליכים מתקדמים, בהליך גישור ישנה אפשרות להרחבת הפרספקטיבה האישית, להגברת האמפטיה כלפי הצד השני וליצירת מערכת יחסים חדשה אשר תאפשר גם בעתיד, צמצום מחלוקות בין הצדדים ואף תמנע ותמזער את האפשרות לתביעות הדדיות.

ייחודיות ורגישות התכנים המאפיינים את המגיעים לפתחו של ביהמ"ש למשפחה כהגדרתם בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, סעיף 2:

 • "תובענה אזרחית שהגיש אדם נגד בן משפחתו או נגד עזבונו של בן משפחתו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה…"
 • לאור זאת, על המגשר בתיקי משפחה להיות אמפטי ומכיל, ניטרלי ככל הניתן ע"מ להשיג עבור הצדדים הליך ראוי אשר ייתן מענה נכון וצופה פני עתיד עבורם, במיוחד לאור הטעם כי היחסים בין הצדדים פעמים רבות אינם מסתיימים, אלא מתמשכים ורק משנים את טיבם.
 • אין ספק כי כאשר מעורבים ילדים בסכסוך, כמו שקורה רבות בתיקי משפחה, כל היתרונות של הליך הגישור על פני הליך אחר, מוכפלים ומועצמים.

המצב המשפטי כיום, חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014, והתקנות הצמודות לו, עיגנו את הליך הגישור במשפחה לפי מודל מהו"ת (מידע, הכרות ותאום) כהליך חובה טרם פתיחת כל הליך משפטי אחר. (על הרחבה בעניין החוק החדש ראה המאמר בעניין).

יתרונות הגישור:

 • הליך הגישור הינו במהותו הליך וולונטרי, המותיר תחושת כוח ושליטה בידי הצדדים.
 • הליך גישור הינו הליך שבכוחו לייצר דיאלוג והבנה, תוך הפחתת הקונפליקט, באופן המייצר הידברות אמתית.
 • הליך הגישור יכול להוביל ליצירת הסכם משפטי מחייב וכולל, המסדיר את היחסים באופן המוצלח ביותר עבור שני הצדדים, המקנה הגנה מקסימלית על האינטרסים של כל צד ושל הילדים המשותפים, תוך מינימום נזק רגשי וכלכלי למעורבים ולסביבה.

 

במקרים רבים ומצערים, מעורבים ברקע המשבר פגיעות מיניות ומצבי אלימות שונים.

ייחוד משרדנו לתת מענה גם למקרים מורכבים אלו, תוך רגישות ומקצועיות והכרה עם התחום והשלכותיו הרגשיות והמשפטיות על בוריו.

משרדינו מספק שירותי גישור וייעוץ עליון על הליכי גישור במשפחה הכוללים מצבי אלימות לסוגיה ופגיעות מיניות, הן לאנשי מקצוע והן לצדדים המצויים בהליכים משפטיים בהליכי גישור.

טיפים לבחירת מגשר טרנספורמטיבי תוכלו למצוא כאן 

גישור טרנספורמטיבי

הליך אלטרנטיבי מוצלח ואפקטיבי ליישוב סכסוכים

 

גישור הוא מקצוע רציני, חשוב ובעל ערך רב למי שמגיעים לנקודת שבר בחייהם הזוגיים ונזקקים לפתרון הכולל הבנות משפטיות.

אין מדובר בטיפול זוגי, על אף מאפיינים דומים בחלק מהמודלים המוצעים לגישור בארץ ובעולם, אך בהחלט מדובר בהליך אלטרנטיבי למערכת המשפטית.

כאשר פני הצדדים לגירושין או "פירוק החבילה" של החיים המשותפים, הגישור נותן מענה מוצלח ואפקטיבי, שעלותו פחותה משמעותית מכל הליך משפטי אחר! והרווח בצדו עצום.

גישור איכותי ומקצועי,  כפי שמוענק במשרדינו, יאפשר לצדדים לצלוח את השבר בשלום תוך הגעה להסכם כולל בהתאם לצרכי הצדדים, תוך מזעור הנזק הנפשי שיכול להיגרם בניהול הליך משפטי לצדדים לילדיהם ולכל סביבתם הקרובה.

 • הגישור הוא לא הליך שצמח לבד ולא הגיע כטרנד חדש, הוא הליך המהווה חלק ממערכת גדולה יותר, -Alternative Dispute Resolution – , ADRהמהווים מערכת דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים.
 • הגישור מהווה אלטרנטיבה להליכים בערכאות משפטיות ומהווה אחד מההליכים שצמחו ממערכת ה-ADR, אשר הפך להיות ההליך המוכר היעיל המוצלח והטוב ביותר.
 • אין תיאוריה אחת ואין גישה אחת- בכל הנוגע לאידיאולוגיות והתפישות מאחורי הליך הגישור ומהותו, כאשר התחום נשלט ע"י סוג של פלורליזם.
 • יש גישות שונות לגבי טכניקות הגישור הראויות והמועילות יותר ולא ניתן לדבר על עליונות של גישה מסוימת. עם הזמן עולים נחקרים ומתגבשים טרנדים וגישות חדשות.

לעיתים הגישות סותרות אחת את השנייה ופעמים אף מעשירות האחת את השנייה, הכל תלוי במקצועיותו מומחיותו ורגישותו של המגשר עצמו והבנתו את מהות ההליכים ומטרתם לעמקם.

 • פעמים רבות עולה כשצד מבני זוג, או שניהם, מגיעים לנקודת שבר, שולט בהם כעס, ייאוש, חוסר אונים ובלבול. פעמים רבות, עולה בהם התחושה, כי הסתייעות במערכת המשפטית, תיתן עבור כל צד לגיטימציה לעמדת הצד למשבר, ותקבע חד משמעית כי "הוא צודק" ובכך תעצים אותו ותגאל אותו.

למרבה הצער, בפועל- הדחף לפעול, ולקבל מענה לחוסר האונים, והפנייה הקלאסית המידית למערכת המשפטית, מייצרת פעמים רבות הסלמה קיצונית של מערכת היחסים בין הצדדים, פעמים עד כדי חורבן מוחלט. תחושת חוסר האונים מתעצמת. המשקעים גדלים. העלויות גבוהות, הן הכלכליות והן הנפשיות. מעגל הייאוש מחריף.

הגישור, בפרט בתחום המשפחה, אשר עוסק מטיבו בסוגיות רגישות המצריכות התייחסות אנושית ומענה לכל אחד מהצדדים גם ברמה הרגשית וגם המשפטית, הוא פתרון מעולה ותחליף למערכת המשפטית המורכבת והצורך בהתמודדות עמה.

ישנן גישות עדכניות הסבורות שהליבה והגרעין של הגישור הוא לא בהכרח בהסכם הסופי, אלא בהליך עצמו- באינטראקציה בין הצדדים והעצמתם. זאת, מבלי לסתור את העובדה שבסופו של הליך פעמים רבות מתגבש הסכם כולל, מותאם ומדויק לצרכי הצדדים.

אחת מהגישות הדוגלת בהעצמת הצדדים, היא מודל הגישור הטרנספורמטיבי, שמתמקד בהעצמת הצדדים ולא בתוצאת ההליך, בניגוד לגישור הפרגמטי ההסכמי.

הגישור טרנספורמטיבי, הוא מודל גישור שברוחו ולאורו נערכים הגישורים במשרדנו, באווירה נינוחה, ייחודית ומקצועית. מטרתנו לאפשר לכם, לעבור חוויה מיטיבה, עם מינימום נזקים אשר מלווים בד"כ נקודת משבר שכזו בזוגיות ובהתמודדות עם פירוק המשפחה.

הגישור הטרנספורמטיבי, מתמקד במהותו בהובלת שינוי משמעותי בדפוסי חשיבה כלפי של צדדים לקונפליקט כלפי הקונפליקט כשלעצמו וכלפי האדם שמאחוריו, היינו הצדדים עצמם.

הגישור הטרנספורמטיבי, כשמו כן הוא, שם את הדגש על הטרנספורמציה של הצדדים ושל הסכסוך, באופן ההשתנות והצמיחה האישית המוסרית של הצדדים המגיעים לגישור, כפועל יוצא מהעצמה והכרה שאותה חווים הצדדים במהלך הגישור.

להבדיל מהליך משפטי,  אשר עלול להפוך את הקונפליקט לקשה ואכזרי ובעל השפעות הרסניות על הצדדים הליך גישור מקצועי ובפרט הליך גישור בעל מאפיינים טרנספורמטיביים, כמו שאנו עורכים במשרדנו, מאפשר לצדדים להגיע להבנות בדרך האופטימאלית המקצועית והנעימה ביותר.

ממחקרים רבים שנעשו בתחום, התברר כי כאשר צדדים לסכסוך מתבקשים להצביע על הנקודה המשמעותית והכואבת ביותר בסכסוך,  צדדים מדברים על כך שהסכסוך דוחף אותם לנהוג בדרך שאינם מורגלים בה ולא מעוניינים לנהוג בה כלפי עצמם או כלפי זולתם.
הליך הגישור, כמו כל הליך אחד ליישוב סכסוכים, אמור לתת מענה מקיף ומשמעותי, לטפל באנשים המצויים בקונפליקט. טיפול יעיל בבעיה אינו מתאפשר ללא ירידה לעומקה והבנת שורשיה. לצורך מתן מענה מקיף והגעה להבנות משמעותיות, כאלו שגם יחזיקו מעמד לאורך זמן, חובה לתת מקום לרגשות הצדדים, למחשבות של כל אחד מהם, לרצונות ולצרכים.

במסגרת הגישור מתאפשר מרחב לצדדים, אולי לראשונה, ליישב את המחלוקות ביניהם ולצאת עם תחושה טובה יותר, הקלה ותקווה. לקבל חזרה לידיהם את השליטה ברגשותיהם ובתהליך.

במסגרתו של ההליך המתבצע במשרדנו, יוכלו צדדים לקונפליקט, המגיעים בד"כ מיואשים שבורים וחסרי אונים, להגיע להבנות והסכמות יצירתיות המותאמות לצרכיהם, אשר במידת הצורך יוכלו לקבל תוקף משפטי לכל דבר ועניין, בדיוק בהתאם לצרכי הצדדים והילדים המשותפים.

למה אצלנו?

אנחנו מצטיינים בלראות אתכם, ללוות אתכם במשבר מתוך אמפטיה ויכולת הבנה מרבית להליכים שאתם עוברים, משמעותם והשלכותיהם.

כל זאת, במקצועיות ומסירות ולאור ניסיון של שנים רבות והבנה מעמיקה של הסביבה המשפטית של מערכת דיני המשפחה בישראל, לצורך  גיבוש הסכם משפטי ראוי כולל.

אנו מתחייבים לסייע לכם במסגרת הגישור לצלוח את השבר בשלום ובמידת הצורך להגיע להסכם משפטי אשר יוכן במשרדינו על בסיס ההבנות שיגובשו במהלך הגישור ביניכם.

הגישור מתבצע  בדרך רגועה ובטוחה אשר תבטיח לכם עתיד טוב יותר, לשניכם יחד ולחוד וכמובן לילדים המשותפים, עם מינימום משקעים ועם תחושת העצמה אישית משמעותית הנובעת מהיכולת הקיימת בכל אחד מכם, לגבש הסכמות והבנות ולצמוח מהשבר.