גישור ומגדר

במסגרת עיסוקיה של עו"ד שירי אורון ממשרדנו כמגשרת מוסמכת ומרצה לגישור במשפחה, שלובים זה בזו שני פנים – המשפטי והטיפולי.

הליך הגישור הטרנספורמטיבי, הינו הליך גישור משוכלל, בו יש מקום נרחב לשליטת הצדדים בניהול הרגשות שלהם, עד הגעה להבנות אופטימליות עבורם ועבור ילדיהם המשותפים. הליך זה נמצא כהליך מתאים גם לעבודה עם מצבים משבריים מורכבים, כשנעשה באמצעות מגשר/ת מנוסה ומקצועי/ת.

כשאנו מנהלים תיק בבימ"ש/ ביה"ד הרבני,-סגנון ההליך המשפטי, המזוהה כ"גברי" יותר במהותו, מנוהל ע"י כללים, חוקים, המדינה והרשויות כחורצות ומיישמות דינים. השופטים בדין, מכריעים לאור החקיקה והפסיקה ובהתאם לשיקול דעתם.

הגישור, המזוהה כהליך שמטיבו מכיל, מקדם דיאלוג, הבנה, שיתוף פעולה ומאפשר שיח, אמיתי וכן בין צדדים, מזוהה כהליך שמטיבו "נשי", המאופיין באמפתיה ושיתוף פעולה, באופן שנותן מענה אידיאלי לשני צדדים בבואם להגיע להסכמות משותפות הרות גורל עבורם ועבור ילדיהם.

במסגרת גישור, ערך השוויון הינו ערך המגולם בשיח מעצם טיבו ובאופן זה יכול לתרום להסכמות ראויות ונכונות יותר, המשרתות את האינטרסים המשותפים של המעורבים.

בגישור, בסופו של ההליך, שהינו קצר יעיל וזול משמעותית מכל הליך משפטי, מגיעים הצדדים להבנות שינוסחו בהסכם משפטי על ידינו. ההסכם יקבל תוקף של פסק דין בבימ"ש ויהיה תקף לכל דבר ועניין.

תוקף ההסכם, מחליף את תוצאת ההליך המייגע היקר והקשה, אליו היו מגיעים הצדדים לאחר שנלחמו והותשו בערכאות משפטיות.

צלצלו אלינו על מנת לתאם פגישת גישור עוד היום!

050-4444803